Handy Cures 5%

"המכשיר המתקדם והיעיל ביותר בישראל, לטיפול בכאבים ובדלקות, 120 ימי התנסות ,מוכח מחקרית ומאושר ע""י משרד הבריאות וה-FDA, ליווי צמוד בתהליך הטיפול ע""י יועצי כאב מוסמכים ליווי צמוד בתהליך הטיפול ע""י יועצי כאב מוסמכים"

כתובת ופרטים

משה דיין 1 חיפה

טל: 180-0900400

אתר | www.handy-cure.info

5% הנחה במעמד החיוב

Top